Sitemenu

vrijdag 4 december 2020
left
content-main

zwavelmeststoffen

Nieuws

Het gras uit ruim een op de tien voorjaarskuilen heeft tijdens het groeiseizoen een zwaveltekort gehad.

Een zwaveltekort kan leiden tot een lager eiwitgehalte in graskuil

Nieuws

Zwavelbemesting in snijmais kan leiden tot een meeropbrengst van 100 tot 450 kg droge stof per ha. Dat blijkt uit onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI).

Breedwerpige toediening van een S-houdende meststof leidt niet tot een andere werking dan rijenbemesting
right