Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

zuivel

Nieuws

Bijna 3 cent hogere garantieprijs in 2013

26-03-2013  · 5 reacties

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina voorziet voor het gehele jaar 2013 een garantieprijs voor de leden-melkveehouders van circa 36,50 euro per 100 kilo melk.

De zuivelvoorraden zijn volgens FrieslandCampina overal ter wereld beperkt

Nieuws

Nederlandse koeien produceerden in 2012 bijna 12 miljoen ton melk. Het aantal bedrijven die deze melk produceerden, is met 570 gedaald.

De exportwaarde van Nederlandse zuivelproducten is in 2012 gedaald

Nieuws

Melkweg 2020-deelnemer Jos Brands is niet blij met de nieuwe melkprijssystematiek van biomelk. Hij schrijft erover in zijn nieuwste blog.

Sinds 2001 boert Jos Brands biologisch

Nieuws

Duizenden melkveehouders zijn maandag en dinsdag in Brussel om actie te voeren tegen de lage melkprijzen.

De EMB pleit voor een monitoringsinstituut voor het afstemmen van vraag en aanbod van melk

Nieuws

Melkweg 2020-deelnemers Klaas en Martine Schoone zijn teleurgesteld over de melkprijs van september.

De melkprijs bleef in september op hetzelfde niveau als in augustus

Nieuws

In 2011 steegt de wereldwijde groei van de melkproductie naar een recordhoogte van 22,6 miljoen ton.

Onder andere de Verenigde Staten droegen bij aan de melkproductiegroei

Nieuws

Wereldmelkdag: vier glazen melk per week

01-06-2012  · 1 reactie

Nederlanders drinken gemiddeld iets meer dan vier glazen melk per week.

Iets meer dan de helft van de consumenten geeft de voorkeur aan Nederlandse zuivelproducten

Nieuws

Zuivelonderneming FrieslandCampina en voedingsmiddelenproducent Unilever gaan samenwerken aan het verduurzamen van de productieketen.

Unilever wil vóór eind 2012 duurzame zuivelingrediënten afnemen van FrieslandCampina

Nieuws

Honderden aanmeldingen voor melktermijnmarkt

08-11-2011  · 3 reacties

Enkele honderden melkveehouders hebben interesse getoond in het nieuwe melkprijsgarantiecertificaat van Dairy Trading Online waarmee de melkprijs vastgezet kan worden.

Deelnemende melkveehouders kunnen melk blijven leveren aan eigen melkfabriek

Nieuws

Piet Boer uit Biddinghuizen hanteert vanaf eind dit jaar de voorzittershamer van zuivelcoöperatie FrieslandCampina.  Melkveehouder Boer is sinds vorig jaar vice-voorzitter van de FrieslandCampina.

Kees Wantenaar treedt eind dit jaar af als voorzitter van FrieslandCampina
right