Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

zuid-holland

Aankopen leidden tot suksesvolle Blondeveestapel in stal Oosterom

Een kijkje achter de schermen van een Zuidhollandse fokstal, waar al verschillende kampioenstitels in de wacht zijn gesleept met Blonde d'Aquitaines

Witblauwfokker Fred Boom: gebrek aan informatie beperkte de kansen

Een Zuidhollandse veehouder aan 't woord die zeer tevreden is over zijn Belgische Witblauwen

Max van Tilburg: ekologisch boeren vraagt uitgekiend graslandbeheer

Indrukken van een Zuidhollands melkveebedrijf, waar 4 jaar geleden is overgestapt van een gangbare bedrijfsvoering naar het ecologische systeem

Melk en maat in evenwicht

Kees de Jong zoekt kombinatie van frame en produktie
Het fokkerij-beleid van een Zuidhollandse melkveehouder

Volhouders gevraagd

Het leven is hard in stal Van Dieren
Bedrijfsreportage uit Zuid-Holland van een maatschap met een vader en 2 zonen

Melken op de vierkante meter

Hoge produktie centraal in stal Van de Griend
De melkveebedrijfsuitoefening op de zeeklei in het westelijk deel van de Hoekse Waard

Frankrijk overbrugbaar

Familie Ammerlaan houdt Nederland in het vizier
Ervaringen van een Zuidhollands gezin dat voor de melkveehouderij naar het noordoosten van Frankrijk emigreerde
right