Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

zomerstalvoedering

Zomerstalvoeren uitdaging voor vakman

Vers gras op stal is financieel interessant, maar er kleven risico's aan - special Voersystemen
Zomerstalvoeren komt steeds minder voor, maar wat betreft economische resultaten is het nog altijd een interessant voersysteem.

Beperking op weidedagen

Jaarrond opstallen vooral in Zuid-Nederland favoriet
Van het Veeteeltlezersonderzoek is het gedeelte betreffende welk voersysteem in de zomer door Nederlandse en Vlaamse veehouders wordt toegepast, eruit gelicht en van commentaar voorzien door Nederland

Vlaamse koe uit wei?

Permanent opstallen van 4 naar 14 procent
Momenteel kiest 4 procent van de Vlaamse bedrijven voor permanent opstallen, maar dat zal groeien naar 14 procent, zo blijkt uit een enquête onder ruim 600 Vlaamse melkveehouders.

Duurzaamheidstest

Imagoverbetering op hightechbedrijf kost 1,5 eurocent per kg
Tijdens een sectordag hebben 70 deelnemers (veehouders en medewerkers uit dienstverlenende sectoren) hun oordeel van waardering gegeven omtrent de invloed van beweiding versus summerfeeding op het hig

Weidegang in Europa

Nauwelijks saldoverschillen bij weidegang of jaarrond op stal bij deelnemers EDF
Van 143 deelnemers van European Diary Farmers werden de opbrengsten bekeken, waarbij de resultaten van de leden (59 stuks) die de koeien binnen hielden werden vergeleken met die van de leden waar wel

Honderd procent maïs

Familie Van der Sande fokt op melkrijke koeien vanwege volledig maïsrantsoen
Reportage van een Brabants melkveebedrijf, waar de koeien (ruim 100 stuks) volledig op stal worden gehouden met een volledig maisrantsoen zonder krachtvoer en zonder gras.
right