Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

zoötechniek

Managementsbeslissingen op veehouderijbedrijven nabootsen via de computer

Bespreking van een computersimulatiemodel, waarmee een melkveestapel van 100 koeien met bijbehorend jongvee kan worden nagebootst en de ondersteuningsfunctie van de veehouder hierbij.

Gebruik van somatotropine in de veeteelt: invloed op melk en vlees

Resultaten van het BST-vervolgonderzoek in Nederland werden tijdens een EG-bijeenkomst bediscussieerd door wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten.

Voortplanting bij dieren wordt steeds meer mensenwerk

Met de ontwikkeling van in vitro maturatie en fertilisatie van rundereicellen is embryoproduktie in vitro een nieuwe mogelijkheid van voortplanting in de topfokkerij.

Genenbank geeft garantie

Behoud van erfelijke verschillen tussen landbouwhuisdieren
Op 12 juni 1994 heeft Nederland het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro ondertekend.

Erik en Joke Ruesink: "Prachtig boerenland"

Een Gelders echtpaar met een veebedrijf (melkvee en vleesvarkens) heeft voor de 2e keer een Farm and Country Fair georganiseerd

Kwaliteit in gezondheidszorg

Noorhuizen en Welpelo: 'risico op verspreiding beheersbaar maken'
De auteur in gesprek met twee onderzoekers van de vakgroep Veehouderij van de Landbouwuniversiteit, die met een schuin oog naar de levensmiddelenindustrie een nieuwe methode onder de aandacht brengen

Veeteeltforum

We moeten van de 'berekeningenfokkerij' naar 'wetenschapsfokkerij'
Een melkveehouder somt naar eigen inzicht de zwakke kanten van de Nederlandse fokkerij op en geeft in 't kort een nieuwe weg aan
right