Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

zoönosen

Zorg om zoönosen

Consumptie van rauwe voedingsproducten vermijden en goed de handen wassen na contact met dieren of grond. Het zijn basisregels die in principe elke zwangere vrouw in acht moet nemen.

Inperken van zoönosen zaak van hygiëne

Diergeneeskunde doorgaans meer en beter bekend met zoösen dan humane geneeskunde
Met de recente uitbraken van Q-koorts groeide de aandacht voor zoönosen. Goede monitoring van de dier- en volksgezondheid is noodzakelijk in de bestrijding ervan.

Salmonella-infectie

Waterige diarree bij koeien typisch verschijnsel salmonellose - uit de dierenartspraktijk
Een melkkoe had last van erge diarree. Uit onderzoek in het laboratorium bleek dat het daadwerkelijk om een salmonella-infectie ging.

Leptospirose: voldoende gevaarlijk om uitbreiding te voorkomen

Deze door de bacterie Leptospira veroorzaakte infectieziekte kan mens en dier ziek maken. De meeste van deze infecties verlopen subklinisch.

Huidschimmel

Besmettelijk voor mens en dier - uit de dierenartspraktijk
Een praktijkgeval van een dierenarts, waarbij diverse pinken last hadden van huidschimmel (trichophytie), maar waarbij de veehouder via zijn huisarts ook behandeld moest worden voor deze huidinfectie

Listeriose

Listeria-infectie ook overdraagbaar op de mens: uit de dierenartspraktijk
Achtergronden van de bacteriële infectieziekte listeriose n.a.v.

Nieuws

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) bouwt in Wageningen een nieuwe faciliteit voor onderzoek naar ziekten die van dier op mens (zoönosen) worden overgedragen.

Meer onderzoek moet voorkomen dat ziektes van dier naar mens worden overgedragen

Nieuws

LTO Nederland vindt dat de humane en de dierlijke gezondheidszorg te ver uit elkaar liggen. Bovendien zijn ze te zeer versnipperd en opereren ze los van elkaar. LTO pleit dan ook voor een zoönosencentrum.

Nauwer samenwerken in de strijd tegen zoönosen
right