Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

ziektebestrijding

BVD-schade onderschat

Dierenarts Erik Mijten: "Ongeveer 17 procent van opgespoorde dragers is ouder dan tweeënhalf jaar"
Aangegeven wordt hoe de omvang van de verspreiding van BVD in België, Frankrijk en Nederland is en dierenartsen wijzen op het belang van bestrijding van BVD

Voldoende energie

Tjalma's veestapel overwint stofwisselingsziekten special: Koegezondheid
Op een Fries melkveebedrijf heeft men flinke rantsoenwijzigingen doorgevoerd om stofwisselingsziekten het hoofd te bieden.

Hoogcelgetalkoeien consequent apart

Haverkates veestapel kampte met Staphylococcus non-aureus
Een veehouder (90 melkkoeien en 1.800 vleesvarkens) in Ambt Delden probeerde sinds augustus 2004 het celgetal van zijn veestapel te verlagen.

Begeleiding kan beter

Jan Sol: "Veehouders ontwormen vaak te goed"
Een specialist rundveegezondheidszorg bij de GD is van mening dat veehouders te weinig gericht ontwormen en te vaak te uitgebreid

Geregisseerde uiergezondheid

Strak protocol en maandelijks dierenartsadvies zorgen voor verbetering uiergezondheid
In een project met 210 melkveebedrijven en 54 dierenartspraktijken tracht men gericht de uiergezondheid te verbeteren via een goede administratie en een maandelijks adviesoverleg tussen veehouder en d

Leverbot

Goede tijd voor diagnose en preventie - uit de dierenartspraktijk
Aanwijzingen voor de behandeling van leverbotziekte bij rundvee

Kalverdiarree

Preventie door hygiëne en biestverstrekking - uit de dierenartspraktijk
Raadgevingen van een dierenarts n.a.v. een praktijkgeval met kalveren met diarree

Beheersing van paratuberculose

Peter Franken: "Het uitroeien van para-tbc is te kostbaar en heeft geen draagvlak"
Najaar 2005 introduceerde het Paratuberculose Programma Nederland (PPN) een nieuw programma tegen para-tbc.

Herstellen vanuit de weerstand

Gerard Dijkstra: "Niet dat we geen penicilline meer gebruiken, we gaan er anders mee om" - special Diergezondheid
De ervaringen van een melkveehouder die sinds anderhalf jaar is overgestapt op het gebruik van het kruidenmiddel Microbioticum, een weerstandsverhogend middel op basis van een kruidenmengsel met alcoh
right