Sitemenu

zaterdag 23 oktober 2021
left
content-main

zeldzame rassen

Blaarkoppen te boek

'een kudde van dit vee in het landschap is een lust voor het oog' - de Groninger blaarkop
N.a.v. het verschijnen van het boek "De Groninger blaarkop" wordt de geschiedenis van de Groninger blaarkop sinds circa 1880 weergegeven

Fokstieren gezocht

Verbreding bloedlijnen blijft aandachtspunt voor zeldzame runderrassen
Aan vertegenwoordigers van de blaarkop, de lakenvelder, de brandrode en de witrik is de vraag gesteld of het stieraanbod voldoende is voor uitbreiding van het ras

Dieptepunt voorbij

Nederlandse zeldzame runderrassen nemen toe in aantal
Er is een stijging te bespeuren in het aantal Groninger blaarkoppen, Lakenvelders, Witrikken, en Friese roodbonten
right