Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

zeldzame rassen

Lakenvelders mooi en taai

Geschiedenis van voorname kasteelkoeien gevarieerd te boek gesteld
De fokkers en houders van lakenvelderrunderen hebben zware tijden doorgemaakt, maar ze hebben het overleefd, net als hun mooie koeien.

DNA oude rassen ontrafeld

Genetica-onderzoek brengt verschillen tussen runderrassen haarfijn in beeld
Het DNA-profiel van blaarkop, mrij, roodbont Fries vee, fh en hf vertoont veel overlap, maar bevat voor elk ras gemiddeld voor één procent unieke DNA-stukjes.

Blaarkoppen bekeken

Blaren kunnen in extensieve situatie concurreren met HF-koeien
Voor extensieve melkveebedrijven is m.b.v. modelberekeningen een economische vergelijking gemaakt tussen blaarkoppen en HF-koeien

Lekker vlees redt bedreigde runderrassen

Professionele marketing effectiever dan subsidiegeld - zeldzame rassen
Gedreven fokkers en donateurs, goedwillende overheden en bewuste terreinbeherende organisaties. Het waren jarenlang de drijvende krachten achter het behoud van zeldzame runderrassen.

Blaarkop als een 'unique' selling point'

FrieslandCampina verkent de vermarkting van blaarkopmelk
Over enkele jaren is de blaarkop waarschijnlijk geen zeldzaam huisdierras meer. Dat is de droom en tegelijkertijd de stellige overtuiging van Ben Barkema.

Nieuwe kansen voor oud ras

Teunis Jacob Slob: "Voor de blaarkopstier liggen er gouden kansen op het gebied van vruchtbaarheid en afkalfgemak"
Langzaam maar zeker zijn de blaarkoppen de afgelopen 25 jaar verdwenen uit het Zuid-Hollands veenweidegebied.

Blaarkoppen in het Groene Hart

Productie Leidse kaas bij familie Warmerdam ondenkbaar zonder blaarkoppen
Veehouders met zuivere blaarkoppen zijn schaars. En boeren die Leidse kaas produceren zijn er ook niet veel. De familie Warmerdam houdt zuivere blaarkoppen én produceert Leidse kaas

Stoere koeien met historie

Petra Beerda zet zich in voor het behoud van de Friese roodbonte
Met nog zo’n 300 dieren bevinden de Friese roodbonten zich in de gevarenzone. In IJlst ijvert Petra Beerda voor het bestaan van deze dubbeldoelkoeien, die ze zelf als zoogkoeien houdt.

Zeldzaam vee verdient zorg

Komen de bijzondere gaven van lakenvelders en blaarkoppen in beeld?
Aandacht voor het feit dat 25 jaar geleden de Stichting Zeldzame Huisdierrassen werd opgericht

Sobere grazers

Jan Spaans wil blaarkopfokkerij nieuw leven inblazen
Een veehouder die zich inzet voor het behoud en nieuwe doelen voor de blaarkoppen in Nederland
right