Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

wereldmarkten

Extreem weer weerklinkt in mondiale melkprijs

Nederland en Vlaanderen behoren tot meest melkrijke gebieden in Europa
De historisch hoge voerprijzen van het melkjaar 2012 hakten er wereldwijd in, zo is te lezen in het pas uitgebrachte IFCN Dairy Report.

Kunstmest deint mee met aardgas

Globalisering maakt ook kunstmestprijzen volatiel, koppeling met energiekosten blijft bestaan - markt
De markt voor meststoffen is uiterst complex.

Melkprijs in EU tot 2018 onder de dertig cent

Na loslaten quotering groeit de Europese melkplas nauwelijks - special Mondiaal melken
Regelmatig publiceren internationale instanties als de FAO en de OECD voorspellingen over de agrarische markten.

Europa groeit en verbreedt

Wereldmarktprijs in 2002 hoger, melkprijs in Europese landen wel gedaald
Uit de presentatie van cijfers van de melkprijs door het International Farm Comparison Network (IFCN) zijn tendensen betreffende de melkveehouderij af te leiden

WTO-forum slechts schijndood

Pieter Verhelst: "Druk op interne marktprijs van boter zal zich ook vertalen in de melkprijs"
In het veld besteden de boeren veel meer aandacht aan de Health Check van de Europese Commissie dan aan het wereldhandelsoverleg.

Nieuws

In 2011 steegt de wereldwijde groei van de melkproductie naar een recordhoogte van 22,6 miljoen ton.

Onder andere de Verenigde Staten droegen bij aan de melkproductiegroei

Nieuws

De Europese Commissie stelt twee wijzigingen voor om de de melkmarkt te stabiliseren. De EU-ministers voor landbouw bespreken deze op 19 oktober.

De EU-ministers bespreken op 19 oktober twee Europese voorstellen

Nieuws

Slechts twee procent van de melkproductie wereldwijd kan tegen de opbrengstprijs van begin 2009 geproduceerd worden.

Wereldwijd zijn de kosten voor melkproductie in Afrika het laagst
right