Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

wereld

Kan een hogere omzet en aanwas een lagere melkproduktie kompenseren?

Een uiteenzetting van de vraag in hoeverre een lagere melkproduktie te compenseren is door een hogere omzet en aanwas. En vervolgens hoe groot zullen de verschillen worden tussen de rassen M.R.IJ.

Internationale lijst van fokstieren

Overzicht van internationaal bekende fokstieren, waarvan sperma beschikbaar is voor Nederlandse en veelal Belgische veehouders. De belangrijkste fokwaarden en bijzonderheden worden vermeld

Internationale lijst van fokstieren

De februari-editie van de internationale stierenlijst van Veeteelt geeft een keur aan fokstieren uit Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada en West-Duitsland.

Internationale lijst van fokstieren

Vooral bij de zwartbonten is sprake van een belangrijke wijziging in de rangorde. De aanvoeders zijn stieren met een hoge kilo-eiwitververving.

Visie op de wereldwijde zwartbontfokkerij, nu en in de toekomst

Verslag van een voordracht op het jaarcongres van de Canadese zootechnische vereniging welke werd gehouden door de directeur van k.i.-Oost de heer Chardon.

Zwartbonte stieren in de wereld gerangschikt naar diverse indexen

Bijdrage waarin getracht wordt aan te geven wat de verschillen zijn tussen de diverse melkgeldindexen en totaalindexen van andere landen

Spelers op wereldtoneel

Wat is de rol van Nederlandse stieren nu en straks?
Beschouwing, waarin de rol van Nederland in de internationale melkproductie en in de grote fokprogramma's wordt voorspeld

Stierenlijst

Volop diversiteit in internationale presentatie
42 debutanten maken hun opwachting in de nieuwe internationale stierenlijst, die 136 namen telt
right