Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

weidevogels

Beloofde land

De 24 uurseconomie gaat niet hand in hand met weidevogelbeheer
Gezonde koeien en een gevarieerd dieet compenseren ruimschots het arbeidsintensieve graslandbeheersysteem van hessel en Etty Agema in Kollumerpomp.

Slim met vogels

Effect weidevogelpakket te berekenen met Beheerwijzer
Uitgelegd wordt dat men met de Beheerwijzer de voedertechnische en economische gevolgen van het toepassen van een weidevogelpakket op het bedrijf kan uitrekenen

Wintergasten

Klasina en Renze van der Ploeg
Voorbeeld van een melkveebedrijf dat zich al heeft ingesteld op de schadevergoeding van het Jachtfonds voor geleden schade door overwinterende ganzen en waar men nu denkt in de richting van weidevogel

Nieuwe proefboerderij

Landbouw als partner van water en natuur
Attendering op de bouw van een nieuwe proefboerderij bij Leeuwarden gericht op de integratie van landbouw, waterbeheer en natuur

Euro's voor vogels

Weidevogels leveren bijdrage aan rendement Nij Bosma Zathe
De bedrijfsleider van Nij Bosma Zathe geeft aan dat weidevogelbeheer een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer vormt en dat de subsidie hiervoor een substantieel deel van het inkomen uit

Nieuws

Er zijn in Lelystad geen harde afspraken gemaakt over vergoedingen van schade door ganzen.

De schade die ganzen veroorzaken varieert van 10 tot 440 euro per hectare

Nieuws

Schadevergoeders, natuurbeschermers, melkveehouders en jagers zitten op 15 december bij Wageningen Universiteit (WUR) aan tafel.

Probleem ganzen groeit nog steeds

Nieuws

De weidevogelboerderij en samenwerking van vier bedrijven in extensivering zijn de twee mogelijkheden van weidevogelbeheer die melkveehouders het meest aanspreken. Dat blijkt uit het rapport ‘Effectief weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven’.

Weidevogelboerderij en extensiveren spreken melkveehouders het meeste aan
right