Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main

weerstand

Boer in 2010 baas op eigen erf?

Rundergezondheidszorg en relatie met veeverbetering
Een blik op het boerenerf in 2010 wat betreft de rundergezondheidszorg

Naar een datacentrum

Terugtredende overheid zet Canadese veeverbetering in beweging
In Canada is de overheid zich aan 't terugtrekken uit de veeverbetering en hebben de KI-organisaties, melkcontrolestations en stamboeken de koppen bij elkaar gestoken voor de realisatie van 1 databank

Met M-index mastitis te lijf

Index kombineert celgetal, uierexterieur en melksnelheid
Vanaf 1 april 196 is Nederland verrijkt met een nieuwe index: de mastitisweerstandindex of simpelweg de M-index.

VRV na herstart op rails

Nationale samenwerking wacht op nieuwe impulsen
Met de algemeen directeur van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging worden de fokkerij-ontwikkelingen in Belgie besproken

Japanse markt wenkt

Uitbetaling op eiwit zorgt voor stijgende interesse Nederlands fokmateriaal
Inzicht wordt geboden omtrent de wijze waarop de Japanse veeverbetering georganiseerd is en hoe het Japanse fokprogramma in elkaar steekt

Experimenteren met homeopathie

Middelen uit humane homeopathie vinden hun toepassing in diergeneeskunde - special: Homeopathie
2 artikelen: dierenarts en homoepaat Liesbeth Ellinger vertelt over de grondbeginselen van homeopathie, en een voorbeeld van toepassing in de praktijk
right