Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

waterbeheer

Schoon water

Kaderrichtlijn Water vraagt bewust omgaan met koper en zink
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Voor Nederland betekent dit dat de uitspoeling van koper en zink uit de bodem flink omlaag moet.

Omgaan met vernatting

Met bedrijfswaterplan verbeteringen aandragen voor detailontwatering
Het project 'Omgaan met vernatting' probeert op twee praktijkbedrijven de schade door peilverhoging in beeld te krijgen en probeert te voorzien in oplossingen

Nieuws

Vanuit economisch oogpunt is melkvee aantrekkelijker dan vleesvee voor het beheer van gebieden met natuurlijke handicaps, zoals veenweidegebieden en beekdalen.

Beter melkvee in gebieden met natuurlijke handicaps
right