Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

vs

'Fokkerij een prachtig mysterie'

Lexvold Hershel zet familiebedrijf Lexvold in Goodhue op de wereldkaart
Reportage van een Amerikaans melkveebedrijf, waar de stier Lukezoon Lexvold Hershell is gefokt, die met 2098 kg melk één van de hoogste KI-geteste melkverervers is

Ruim baan in Zuid-Dakota

Groeimogelijkheden, ruimte en voeroverschotten moeten emigranten naar Zuid-Dakota lokken
2 artikelen waarin gewezen wordt op de emigratie-mogelijkheid naar Zuid-Dakota en waarin een Nederlands echtpaar van de eigen ervaringen in Zuid-Dakota vertelt

Interbull-fokwaarden

Buitenland
Presentatie van de Interbull-fokwaarden van augustus 2003 van zwartbontstieren buitenland (o.a. Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië en de V.S) en van roodbontstieren

Import in beeld

De vijf grootste importlanden bieden diversiteit aan stieren - special importsperma
Een overzicht van de stierentoppers uit de V.S., Canada, Frankrijk, Italië en Duitsland

Van melken naar managen

Tejo Willemsen: 'Ik probeer zoveel mogelijk regelmaat in te bouwen'
Van 50 koeien in Wijhe naar circa 1.500 in de Amerikaanse staat Indiana binnen een tijdsbestek van 3 jaar. Een Nederlandse emigrant over zijn ervaringen

Canada passeert Amerika

Gebruik van importstieren bij zwartbont loopt terug
De hoofdlijnen zijn samengevat van de NRS-cijfers van het KI-jaar 2003-'04 t.o.v. voorgaande boekjaren betreffende o.a.

Generaties lang stiermoeders

Amerikaanse Art-Acres Tex B-familie levert met Win 395 opnieuw een fokstier
Aandacht voor de Amerikaanse koefamilie van Art-Acres Tex B, waaruit o.a. de fokstieren Art-Acres Win 395, Art-Acres Patron Spock en Delta Sparta uit voortkomen

Jerseys met excellentie

Ryan Lancaster: "Ze zijn zo ontzettend lief"
Op een Jerseybedrijf in de Amerikaanse staat Washington wordt naast het fokken voor de show als uitgangspunt gehanteerd: langleefbaarheid moet leiden tot een gemiddelde levensproductie van 50.000 kg m

Masterclass van Mark Rueth

Cowfitter, begeleider van topkoeien, maar vooral man met oog voor talent
De kwaliteiten van een Amerikaanse koeienliefhebber en -kenner, met een eigen melkvee- en fokbedrijf

Faith blijft in beeld

Na teleurstellende start levert massaal benutte Plushanskifamilie alsnog fokstieren
Een overzicht van deze Amerikaanse koefamilie, die voortgekomen is uit de in 1968 geboren Plushanski Chief Faith, die in haar tijd als een voorbeeldkoe gold
right