Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

vruchtbaarheid

Gezondheid op plaats één

Goede stofwisseling en weerstand bepalen kans van slagen op drachtigheid :[ serie:] Vruchtbaarheid [6]
In dit 6e en laatste artikel in de vruchtbaarheidsreeks wordt gekeken naar de gevolgen van witvuilen, cysten of uierontsteking

Snelle genetische vooruitgang

Hoge kosten remmen toepassing van voortplantingstechnieken op boerenerf :[ serie:] Vruchtbaarheid [5]
Inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden en nadelen van de voortplantingstechnieken embrytransplantatie en OPU/IVP

Fokken op vruchtbare koeien

Conditiescore vormt welkome aanvulling fokwaarde vruchtbaarheid :[ serie:] Vruchtbaarheid [4]
Sinds 1995 beschikken de Nederlandse veehouders over een vruchtbaarheidsindex die het mogelijk maakt om te fokken op vruchtbare koeien.

Grip op vruchtbaarheid

Inseminator ondersteunt veehouder met harde cijfers gebaseerd op conditie, reinheid pipet en tonus
De inseminator signaleert tijdens zijn werk veel informatie waar tot nu toe weinig mee werd gedaan.

Meer vertrouwen in eigen fok

Deense fokkerij kiest stiervaders op basis van gezondheid en vruchtbaarheid
Een foktechnicus van de Deense KI-vereniging Dansire blikt terug op de gezondheidsfokkerij in Denemarken, die in 1982 begon

Slechter en slechter

Verbeter vruchtbaarheid door koe hele jaar te volgen
Hoe kunnen melkveehouders de vruchtbaarheid van hun hoogproductieve koeien verbeteren?

Vruchtbaarheid ontcijferd

HG-manager Jos Koopman: "Fokwaarde non return op 56 dagen mogelijk vanaf februari op stierenkaart"
De huidige fokwaarde vruchtbaarheid biedt veehouders een totaalindruk bij een hoge betrouwbaarheid.

Fokkerij werkt

Goede vruchtbaarheid veestapel lagekostenbedrijf
Een evaluatie van de verbeteringen na de overstap in 2003, toen de veestapel van het lagekostenbedrijf werd vervangen door voor de helft Montbéliardes en voor de helft Holsteins van de Waiboerhoeve

Nvi vervangt dps

Nieuwe totaalindex weegt behalve productie en gezondheid ook exterieur in - fokwaarden
Dps is verleden tijd: voortaan rangschikt de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) stieren op nvi.
right