Sitemenu

vrijdag 23 september 2022
left
content-main

vruchtbaarheid

"Vruchtbaarheid is voerprobleem"

Gezondheidsspecialist Dirk Zaaijer: "Wie voert op gezondheid, krijgt melk en vruchtbare koe"
Een veearts, die veehouders adviseert inzake sturing tot een gezonde veestapel, geeft zijn mening over sturing bij vruchtbaarheidsproblemen

Evenwichtig naar de eerste lactatie

Afkalfleeftijd van twee jaar voor vaarzen nog steeds meer theorie dan praktijk :[ serie:] Vruchtbaarheid [ 3]
De afkalfleeftijd van vaarzen kan naar beneden. Dat stellen de deskundigen met het gemiddelde van 27 maanden in het achterhoofd.

Voeren met energie

Follikelgroei en tochtigheid onderdrukt in periode van negatieve energiebalans :[serie:] Vruchtbaarheid [2]
In dit deel is gekeken naar de voeding van de melkkoe.

Vruchtbare kansen

Kennis van bedrijf en koeien maken inseminator leverancier van extra informatie
Betrokkenen uit de inseminatie-wereld voorspellen dat de inseminator een bredere adviserende taak in de nabije toekomst krijgt

Vruchtbaarheid en conditie

Fokwaarde conditiescore goede voorspeller van genetische aanleg voor tussenkalftijd
Mogelijk geeft de fokwaarde voor conditiescore extra informatie voor het selecteren van hoog producerende koeien met eveneens een goede vruchtbaarheid.

'Grootste winst is beter imago'

Denen starten fokprogramma met gezondheid en vruchtbaarheid als belangrijkste doel
De secretaris van het Deense Holsteinstamboek doet de motieven achter de nieuwe fokkerijlijn uit de doeken

Koeien op De Marke

Gezondheid en vruchtbaarheid onder druk
Voor proefbedrijf De Marke zijn de resultaten van de ziekteregistratie over jaren 1993 t/m '99 vergeleken met die van de andere proefbedrijven van het Praktijkonderzoek Veehouderij

Natuurlijk vruchtbaar

Zonder hormonen goede vruchtbaarheid biologisch melkvee
Een korte analyse van de vruchtbaarheidskengetallen van de 10 Bioveembedrijven (voor biologische melkveehouderij)

Groei uit mineralen

Problemen bij vaarzen vaak terug te leiden tot opfok jongvee
Het belang van een juiste mineralenvoorziening bij weidend jongvee wordt onderstreept, waarvoor een onderzoek uit 1990 onder jongvee wordt aangehaald

Met handen en hoofd

Tijd, concentratie en nauwkeurigheid belangrijk bij insemineren :[ serie:] Vruchtbaarheid [1]
Wat er komt kijken bij het uitvoeren van een succesvolle inseminatie
right