Sitemenu

dinsdag 19 januari 2021
left
content-main

vruchtbaarheid

Index tussenkalftijd

Min in index betekent kortere tussenkalftijd
Bij het NRS is onderzoek gedaan naar een nieuwe index die de vruchtbaarheid van de dochters van een stier beschrijft: de index tussenkalftijd.

Embryo's slaan aan

Kans op dracht met sperma en embryo's even groot
Uit een proef op de Waiboerhoeve met implantatie van ruim 200 diepgevroren vleesrasembryo's (Blonde d'Aquitaine) blijkt dat het drachtigheidspercentage hiervan vergelijkbaar is met de kans op dracht n

Aanpak besmettelijke dierziekten

Geintegreerde bestrijding vraagt vele maatregelen
Adviezen voor de geintegreerde bestrijding van de momenteel actuele besmettelijke ziekten bij melkvee

Goed van start

Ziekte na afkalven achtervolgt koe hele lactatie
Ziekten die aan het begin van de lactatie optreden blijken van invloed te zijn op de rest van de lactatie.

Trend of toeval

Rekening houden met toeval bij beoordeling vruchtbaarheidskengetallen
Bij vruchtbaarheid dient met toeval rekening te worden gehouden.

Cysteuze eierstokken te lijf

Tien jaar veldwerk: erfelijkheidsgraad COD hoger dan andere vruchtbaarheidskenmerken
Het percentage koeien met cysteuze eierstokken (COD) is in de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van een Friese dierenartsenpraktijk

Tussenkalftijd van 18 maanden

Professor Van Arendonk: 'Put uit natuurlijke bronnen om koeien genetisch te verbeteren'
Een gesprek met de professor Fokkerij en Genetica over o.a. de mogelijkheden van de huidige en nieuwe fokkerijmethoden

Gericht koeien kijken loont

Schat elk tochtigheidssymptoom op de juiste waarde
In dit artikel wordt een praktijkproef met een nieuwe methode van tochtigheidsdetectie beschreven. De basis van deze methode is kijken

Aandacht voor vruchtbaarheid

Onderzoeksstation in Ierland wil met fokwaarde voortplanting hoogproductieve koe verbeteren
Het onderzoeksinstituut Moorepark is druk doende het drachtig worden van de koe onder de loep te nemen, zoals de conditiescore bij het kalven en de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid, fokkerij en saldo

Hoogste saldo bij een kort interval afkalven - eerste inseminatie
Verhoging van de productie per koe wordt vaak gezien als de mogelijkheid om het bedrijfseconomisch resultaat te verbeteren.
right