Sitemenu

dinsdag 19 januari 2021
left
content-main

vruchtbaarheid

Konditie bij afkalven heeft invloed op de prestatie van melkkoeien

Een onderzoek is gestart naar: in hoeverre de conditie van de koe bij afkalven van invloed is op verdere vruchtbaarheid, produktie en gezondheid

Geld uit "dubbeltjesfonds" van KI leverde veel rendement op

Sinds 1982 betaalde iedere veehouder f 0,10 per 1e inseminatie aan een onderzoeksfonds. Het door dit fonds gestimuleerde onderzoek wordt uit de doeken gedaan

Vruchtbaarheid van individuele koe beoordelen via cervixslijmonderzoek

Een aantal mogelijkheden voor tochtigheidswaarneming wordt aangegeven ter beoordeling van de vruchtbaarheid van de koe

Pieken of volhouden

Met selectie op persistentie een betere vruchtbaarheid?
Een onderzoek is uitgevoerd bij vaarzen naar de relatie tussen het volhouden van de melkproductie en vruchtbaarheid

Produktie en vruchtbaarheid

Onderzoek geeft aan: eicellen gevoelig voor energie
Dit artikel vraagt aandacht voor de rol die voeding en energiebalans spelen bij de vruchtbaarheid van hoogproduktieve koeien

Vruchtbaarheid op de korrel

Ontrafeling non-return cijfers vraagt komplexe benadering
2 zegslieden aan 't woord van een werkgroep die de vruchtbaarheid van het Nederlandse melkvee onder de loep neemt.
right