Sitemenu

dinsdag 19 januari 2021
left
content-main

vruchtbaarheid

Robotkoe blijft vruchtbaar

Bij automatische melkers is koe later tochtig, maar vlotter drachtig
Onderzoekers van ID-Lelystad en PV analyseerden NRS-gegevens om het effect van de melkrobot op de vruchtbaarheid van de melkkoeien na te gaan

Stierenvruchtbaarheid

"Veehouders vragen heel weinig naar stieren met goede bevruchtingscijfers"
Verschillende zegslieden geven antwoord op vraag, waarom de cijfers voor vruchtbaarheid van fokstieren bij veel veehouders onbekend zijn, evenals de non-returncijfers van stieren

Fokkerij vanuit Edinburgh

Britse onderzoeker Mike Coffey: "De vruchtbaarheid neemt met één procent per jaar af"
Mike Coffey, genetisch onderzoeker bij het Scottish Agricultural College in Edinburgh beantwoordt vragen aangaande de richting van het Britse fokkerijsysteem

Optimalisatie van tussenkalftijd bij melkvee door inschakeling van een ekonomisch rekenmodel

Met het TOM-rekenmodel (tussenkalftijd optimalisatie bij melkvee), ontwikkeld op de LU Wageningen, kunnen tegelijk 7 verschillende tussenkalftijden worden doorgerekend en onderling vergeleken, naar ke

Vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken veel schade bij (hoogproduktief) melkvee

Gesteld wordt dat de tussenkalftijd geen goede maatstaf is voor de vruchtbaarheid op een bedrijf. In het streven naar een kortere tussenkalftijd kan versnelde afvoer een grote schadepost veroorzaken
right