Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

vruchtbaarheid

Kan een nieuwe techniek leiden tot betere non-return resultaten?

In de Verenigde Staten tracht men door het toevoegen van suikers uit het geslachtsapparaat van de koe tot een voorspelling van het bevruchtingsresultaat te komen.

GRIP - vruchtbaarheid

Drie kengetallen geven een goede typering weer van de vruchtbaarheidssituatie op het bedrijf, ofwel ze vertonen een hoog verband met de schade als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd op het be

Invloed van het aantal open dagen op de melkproduktie

De auteurs komen tot de konklusie dat de periode tussen het afkalven en het weer drachtig worden een kleinere invloed heeft op de produktie van de koe dan in de praktijk wordt aangenomen

DHZ- melkprogesterontest: extra hulpmiddel bij de tochtigheidswaarneming

In afwachting van de in ontwikkeling zijnde eenvoudige een-staps-tests is een snelle doe-het-zelf melkprogesterontest op de markt verschenen

Relatie tussen vruchtbaarheid en melkproduktie bij zwartbont melkvee

Het doel van deze studie op 326 bedrijven in Friesland was de erfelijkheidsgraden van en de relaties tussen melkproduktie- en vruchtbaarheidskenmerken in verschillende lactaties te schatten

Grip - produkten [Gekombineerd Rundveehouderij Informatie Pakket] helpen boer bij management van zijn melkveebedrijf

Eind vorig jaar werden 3 nieuwe produkten geintroduceerd onder de Grip-naam: het kwotumplan, vervanging (inseminatiewaarde en gebruikswaarde) en vruchtbaarhei als hulpmiddel bij het bedrijfsmanagement

Melkprogesterontest

Nieuwe mogelijkheid bij de vruchtbaarheidskontrole
De melkprogesterontest maakt het in de praktijk mogelijk om profijt te trekken uit de hormonenhuishouding van de melkkoe.
right