Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid nadert omslagpunt

Positieve genetische trend binnen handbereik door gelijk inwegen van tussenkalftijd en non return - serie Fokwaarden. Deel 1: Vruchtbaarheid
Waaruit is de fokwaarde vruchtbaarheid opgebouwd en wat is de praktische vooruitgang bij het gebruik van een stier met fokwaarde 104?

Meer dan melk alleen

Franz Vordermayer verkiest extra veeverkoop boven uitbreiden melkproductie - bedrijfsreportage
Hij is niet van plan om zijn melkquotum van 300.000 kilo uit te breiden.

Tocht opsporen blijft tijdrovend

Peter Vos: ‘Gebruik hulpmiddelen kan en mag nooit slechte tochtdetectie vervangen’ - special Vruchtbaarheid
Het opsporen van tochtige koeien kost tijd. Juist daaraan hebben melkveehouders met groeiende bedrijven een bijna chronisch gebrek. Kunnen hulpmiddelen uitkomst bieden?

Niet het rietje, maar de dracht

Ki-organisaties CRV, Alta en Semex begeleiden vruchtbaarheid steeds intensiever - special Vruchtbaarheid
Door een stijgende melkproductie per koe en de grotere omvang van melkveebedrijven is vruchtbaarheid steeds meer een aandachtspunt.

Gezonde start

Rustig begin van de melkproductie draagt bij aan minder negatieve energiebalans bij de verse koe
Niet een hogere productie, maar gezondheid en vruchtbaarheid van de koe staan centraal bij het voerprogramma ‘Fresh Cow’ van Hendrix UTD.

Koeien uitnodigen voor de tocht

Tweerijige ligboxenstal is voor vruchtbaarheid gunstiger dan vierrijige - serie Vruchtbaarheid. Deel 5: Huisvesting
Wie in zijn stal rekening wil houden met de vruchtbaarheid van koeien zorgt ervoor dat een koe tochtig durft te zijn. Dat betekent een stal met extra licht, ruimte en een stroeve vloer.

Biedt stierenbloed inzicht in vruchtbaarheid van de dochters?

Duitse onderzoekers hebben onderzocht of het regulatievermogen (gemeten aan verschillende bloedgehalten), voor de stofwisseling bij stieren die blootgesteld werden aan voeder-stresstoestanden verband

Is het mogelijk om via fokkerij de vruchtbaarheid te verbeteren?

De mogelijkheid om door fokkerij de vruchtbaarheid van het rundvee te verbetereen is niet groot.

Geven de huidige non-returnpercentages van k.i.-stieren juiste informatie?

Het huidige non-returnpercentage van een stier, berekend als een ruw gemiddelde van zijn n.r.-resultaten, vormt geen juiste weergave van zijn bevruchtend vermogen.

Meewegen vruchtbaarheidsinformatie kan leiden tot genetische winst

Beschreven wordt hoe door het meerekenen van de vruchtbaarheidsinformatie het aantal dagen dat de koe gust was en droogstond, de koe-index verbeterd kan worden en hiermede de verwachtingswaarde van de
right