Sitemenu

vrijdag 17 september 2021
left
content-main

vrouwelijke dieren

Voeropname in selectiedoel

Gevolgen van selectie op melkproductie voor voeropname en stofwisseling melkvaarzen
In een vergelijkingsonderzoek onder 3 groepen vaarzen werd aan de hand van verschillen in melkproductie, voeropname, gewicht en stofwisseling geillustreerd welke effecten selectie op melkproductie hee

Lou Ann onstuitbaar

Leadman, Liturgy en Jorna versterkt met Etta-peloton
Aandacht voor de kwalificaties van de melkkoe Walkup Astronaut Lou Ann en haar nageslacht

Agatha's verspreiden talentvolle genen onder zwart en rood

De Agathafamilie van de Woudhoeve in Oostblokker bewijst haar genetische aanleg op verschillende fronten. Al geruime tijd staan de nazaten van Agatha 84 in de belangstelling van vele KI-verenigingen

Toppers met (on)geluk

Inet-toppers bezetten kopposities in productieklassement
De provinciale en landelijke Inet-classeringen voor zwartbonte en roodbonte productietoppers

Selsy en Sassy

Amerikaanse Centrazussen met roodbonte zonen in Europa
Aandacht voor 2 nazaten van de Enhancerdochter Ladys-Manor Sassette

Grootmoeders genen

Merit Manette, populair voor roodbontfokprogramma's
Aandacht voor de kwaliteiten van een koe en haar verwanten, afkomstig van de Merit Holsteins uit de Verenigde Staten.

[Wereldberoemde fokfamilies]

8 maal een beeld van 8 verschillende fokfamilies rond de melkkoeien: Valhalla Mark Mitzy, Latuch Laurie Golden, Beshore Rotate Bupplyn Jody, Comestar Laurie Sheik, Holim Heidi, Darling Farm Bell Ginny

Selectie zonder hoofdbalk

Excellente koe geen garantie voor hoge exterieurvererving zoon
Is het gebruik van fokwaarden sterk ingeburgerd bij de productie, bij de beoordeling van exterieur gaat men nog altijd sterk af op het absolute niveau: op de punten voor type, uier, benen en algemeen
right