Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

vrijloopstal

Nieuws

Zorg om melkkwaliteit in vrijloopstal

01-02-2013  · 1 reactie

Recent onderzoek van NIZO food research toont aan dat compost als ligbed aanleiding geeft voor een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën in melk.

Hitteresistente bacteriën uit compost geven problemen voor de zuivelindustrie

Nieuws

De Melkweg 2020-deelnemers Berend Jan en Bouke Durk Wilms gaan de juridische structuur van hun bedrijf aanpassen en de maatschap ontbinden.

Berend Jan Wilms zal binnenkort alleen het gesprek met de gemeente voeren

Nieuws

Deze week staat er in Veeteelt een bedrijfsreportage van de familie Hoogland uit Montfoort.

Koeien blijven tot op heden schoon in de bedding

Nieuws

Berend Jan en Bouke Durk Wilms hebben een proefopstelling van een vrijloopstal met acht koeien in gebruik genomen. Op Melkweg2020.nl staan de eerste foto's daarvan online.

De temperatuurmeter in de vrijloopbedding geeft aan dat het composteringsproces functioneert

Nieuws

Een gelaagde bodem van riet en veen, een zogenaamde lasagnebodem, kan de ammoniakemmissie in vrijloopstallen mogelijk fors reduceren.

Een gelaagde bodem van riet en veen zorgt voor een betere splitsing van koeienmest

Nieuws

Wageningen UR gaat dit jaar ammoniakemissies meten in vrijloopstallen op vier bedrijven in de praktijk.

Ammoniakemissie uit vrijloopbodems is een gevoelig punt
right