Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

vragenlijsten

Niet langer koudmerken

Enquête onder 700 melkveehouders: komend verbod treft twintig procent van de bedrijven
Met ingang van september 2006 is het niet langer toegestaan om koudmerken te gebruiken voor koeherkenning.

Eén op drie veehouders kruist

Kruisen met ander melkveeras populair, maar veehouders kruisen weinig rigoureus
Een Veeteelt-onderzoek onder 500 melkveehouders geeft een indicatie van de inseminatie-interesse onder Nederlandse en Vlaamse veehouders: in Nederland blijkt 33 procent van de melkveehouders de afgelo

Afstoten van de jongveetak

één op de twintig bedrijven laat jongvee elders opfokken
Een analyse van enquêtegegevens betreffende de beweegredenen van Nederlandse veehouders en van Vlaamse veehouders over het wel of niet uitbesteden van de opfok van jongvee

Animo voor stieradvies stijgt

Meer dan de helft van de veehouders kijkt amper naar dps-niveau bij stierkeuze
Uit een peiling onder 350 Nederlandse en 150 Vlaamse melkveehouders blijkt dat tegenwoordig de helft van de veehouders een paringsprogramma gebruikt.

Verdwenen vertrouwen en geloof

Exponentiële groei hulpaanvragen bij Boeren op een Kruispunt
Zoals alle andere sectoren evolueert de landbouwsector zeer snel en neemt ook de complexiteit van het boer zijn toe vanwege het groeiend aantal regels en wetten.
right