Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

vragenlijsten

Geen relatie melkgift en antibioticumgebruik

Utrechtse dierenartspraktijk legt verbanden tussen antibioticumgebruik en management bloot
Minder antibioticagebruik luidt de wens van de maatschappij. De melkveehouderij ontspringt daarbij de dans niet.

Trend van opstallen vlakt af

In West-Nederland past nog steeds 98 procent van de veehouders weidegang toe
Via een enquête onder 500 melkveehouders peilde Veeteelt de actuele beweidingssituatie.

Lekker lang liggen

Gerben Smeenk: 'Bij een dik zaagselbed ontstaan de minste beenproblemen' - Veeteelt lezersonderzoek
Aan Vlaamse en aan Nederlandse melkveehouders is gevraagd welk type stal zij toepassen en welk type boxbedekkingsmateriaal zij toepassen

Grond en gebouwen gewild

Herrold Lammertink: "Stilstaan is echt geen optie, zoek naar geleidelijke groei"
Veeteelt stelde aan veehouders de vraag waar ze een extra bedrag van 100.000 euro voor zouden gebruiken. Bij de investeringskeuze daalt de interesse voor quotum.

Vlaamse koe uit wei?

Permanent opstallen van 4 naar 14 procent
Momenteel kiest 4 procent van de Vlaamse bedrijven voor permanent opstallen, maar dat zal groeien naar 14 procent, zo blijkt uit een enquête onder ruim 600 Vlaamse melkveehouders.

Hoe denkt de Nederlandse veehouder over alternatieve vormen van melkkontrole?

In een enquete onder 140 veehouders is naar de mening gevraagd over 2 alternatieve vormen van melkcontrole: de alternerende en de doe-het-zelf-methode

Fokdoel biologische veehouderij

Uit enquete Louis Bolk Instituut blijkt: merendeel biologische boeren fokt nog gangbaar
Het Louis Bolkinstituut is een project gestart dat moet leiden tot de formulering van een fokdoel voor de biologische melkveehouderij.

Enquête roodbont

DPS niet in topvijf van selectiecriteria voor stierkeuze
De globale uitkomsten van een vragenlijst die West-Nederlandse roodbontfokkers invulden omtrent de selectiecriteria bij hun stierkeuze

Eiwit en benen dé puzzelstukken

Zes op de tien melkveehouders betrekken uiergezondheid in de stierkeuze
Resultaten van een lezersonderzoek van Veeteelt onder 350 Nederlandse en 150 Vlaamse melkveehouders betreffende de voornaamste selectiekenmerken bij de stierkeuze

Melkquotum, last of lust?

Veeteelt-onderzoek: ondanks hoge quotumkosten blijft investeren in melkquotum favoriet
Bespreking van de resultaten van een onderzoek onder 350 Nederlandse en 150 Vlaamse melkveehouders over het melkquotumsysteem en over eigen investeringsvoorkeuren.
right