Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

vraag

Wijst de E.G.-rundvleesmarkt in de richting van melk?

Het consumptiepatroon van rundvlees en de marktpositie hiervan komen ter sprake. Deze wijzen, ondanks de superheffing, in de richting van een betere toekomst bij de selectie op melk dan op vlees

Melkveehouderij en zuivelindustrie

Twee h␁anden op een buik?
Kenschetsing van de vraag naar zuivelprodukten en de wijze waarop de Nederlandse veehouderij hierop kan inspelen

Nieuws

Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend dat de omschakeling naar biologische landbouw moet bevorderen.

Nieuws

In 2007 at een Nederlander gemiddeld ongeveer 19,2 kg rund- en kalfsvlees. Dat is bijna een kwart van de totale vleesconsumptie.

Nieuws

Ki-organisatie Alta zet per 1 januari geen stieren meer in binnen het Nederlandse GO-programma.
Lucky Mike, afkomstig uit het GO-programma

Nieuws

ABS start komend jaar in Nederland en Vlaanderen een testprogramma voor roodbonte stieren.

Nieuws

KI Kampen breidt haar fokprogramma uit.

Nieuws

Nellie de oudste

30-06-2008
LTO heeft op de NRM de prijs voor de oudste melkgevende koe van Nederland uitgereikt aan Johan en Berwoud Koster uit Kampen, eigenaren van de achttienjarige melkkoe Nellie 23.

Nieuws

Op vrijdag 25 april is de selectiecommissie voor de eerste NRM-voorselectieronde bij ons op het bedrijf geweest. We hebben de zeven opgegeven koeien één voor één aan de commissie laten zien en dat is goed verlopen. In de regio Noord zijn echter nog geen koeien definitief geselecteerd omdat er in de eerste ronde met verschillende commissies is gewerkt.

De selectiecommissie werpt een kritische blik op Hillie 11
right