Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

voorlichting

Is wijze raad de halve daad?

De grootste valkuil voor adviseurs is het advies al klaar hebben voordat de echte adviesvraag duidelijk is
De accountant vraagt waarom de strooiselkosten zo hoog zijn, terwijl de dierenarts benadrukt dat dikke hakken moeten worden voorkomen.

'Ik ben altijd een cijferaar geweest'

Jappie Rijpma hield melkveehouders voortdurend een spiegel voor
Aanvankelijk wilde Jappie Rijpma graag boer worden. Het is er nooit van gekomen, maar het boerenbloed raakte hij niet kwijt.

Tachtig vaarskalfjes per jaar

Sperma seksen en ivp samen grensverleggend voor benutting van topdonor
De ivp-techniek heeft in Amerika de laatste jaren flink aan populariteit gewonnen. In Europa maken fokkers vooral nog gebruik van gangbare embryotransplantatie.

Burgers de boer op

Patrick te Molder - 'mensen mogen kritisch zijn, daar leren we iets van' - boer in beeld
Op Hemelvaartsdag 2010 is het zover. Dan stelt een aantal agrarische ondernemers in Zeewolde het bedrijf open voor het publiek in het kader van de tweede Boer zoekt Burger-dag.

Melkveehouderij als attractiepark

Fair Oaks ontvangt jaarlijks 137.000 bezoekers - bedrijfsreportage
De tien samenwerkende bedrijven van het Amerikaanse Fair Oaks melken 30.000 koeien, maar wat nog meer tot de verbeelding spreekt is het Dairy Adventure Centre, dat ze samen runnen.

Met burgers de boer op

Campagnes hebben beperkt effect op kijk van de burger op de melkveehouderij
Campagnes en informatieverstrekking zijn eenrichtingsverkeer en kunnen de kijk van de burger op de melkveehouderij zelfs averechts beïnvloeden.

Koeien van gehalte

Familie Van der Heijden: "Starten bij bedrijfsverzorging voorkomt bedrijfsblindheid"
Reportage van een groeiend Limburgs melkveebedrijf, waar voederefficiëntie centraal staat en waar men dankbaar gebruik maakt van externe adviezen

Zetmeel kent een optimum

Laagproductieve koe volgens Jan van Middelaar zwakste schakel in snijmaïskeuze - special Maïs
De senior-adviseur veevoeding van DLV-adviesgroep tempert het enthousiasme voor hoge zetmeelgehalten in snijmaïs

Advies aan adviseur

Joep Driessen: "Taal van de boer wordt niet gesproken"
Studenten aan het Van Hall Instituut doen verslag van een symposium, dat als doel had duidelijkheid te scheppen betreffende de mogelijke rol van het Hoger Agrarisch Onderwijs in de opleiding van veeho
right