Sitemenu

woensdag 26 januari 2022
left
content-main

vonnis

Welzijnsscore

Kijken naar koe en niet naar stal
ID Lelystad en Praktijkonderzoek Veehouderij proberen bedrijven een cijfer te geven voor het koewelzijn op basis van waarnemingen aan de koe zelf

Boer scoort tevredenheid

Aangepast keuringsrapport uniformeert bovenbalk en vraagt boeren naar waardering voor de koe
Het keuringsrapport ondergaat in oktober 2 grote veranderingen. De kenmerken in de bovenbalk worden voor Nederlandse en Vlaamse melkveehouders gelijk.
right