Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

vogels

Riet, ruigte en groen gras

Theo Kemp houdt met melkkoeien Zuid-Hollands landschap open
Purperreigers en zwarte sternen foerageren op het land van Theo Kemp. De melkveehouder uit Nieuwkoop boert midden in het Groene Hart. Zijn grond grenst aan die van Natuurmonumenten.

Slim met vogels

Effect weidevogelpakket te berekenen met Beheerwijzer
Uitgelegd wordt dat men met de Beheerwijzer de voedertechnische en economische gevolgen van het toepassen van een weidevogelpakket op het bedrijf kan uitrekenen

Beheer gewaardeerd

Natuurverenigingen ontplooien veel initiatieven
In het kort de stand van zaken betreffende de beheerslandbouw
right