Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
left
content-main

voersamenstelling

Minder methaan bij efficiënt voeren

Intensief bedrijf met hoge productie en lage vervanging vermindert methaanemissie - serie klimaatneutraal. Deel 3: Management en voeding
De methaanemissie reduceren betekent vooral werken aan een hogere melkproductie en een sterke voerefficiëntie. ‘Een economisch interessant kengetal’, geven onderzoekers van Wageningen UR aan.

Nieuwe technieken, nog meer reductie

De Marke test verschillende innovaties voor het beperken van broeikasgassen - serie klimaatneutraal. Deel 4: innovatie
Gras crushen, mest raffineren, toevoegmiddelen voor voer en kuil; op praktijkcentrum De Marke in het Gelderse Hengelo worden verschillende innovatietechnieken uitgeprobeerd om de broeikasgassen verder

Smakelijk vreten

Nico van den Akker: "Alles in teken van voeropname"
De voederstrategie van een Groningse boer tijdens de droogstand: hij stelt stimulering van de voeropname centraal in zijn droogstandsbeleid.

Verzadigingswaarde en voeropname

De rol van het voer én de koe centraal in nieuwe methodiek rantsoenberekeningen - voeranalyse
Voor de voeropname wordt stilgestaan bij de begrippen voeropnamecapaciteit en verzadigingswaarde

Meer informatie uit VEM

Nieuwe rantsoenoptimalisatie Hendrix UTD verdeelt VEM in glucogene en ketogene energie
Aan de VEM is niet te zien op welke wijze de koe de energie gebruikt. Op basis van de werking in de koe ontrafelde Hendrix UTD het VEM-systeem

Structuur in celwanden

Veel suikers en weinig celwanden geeft grote kans op pensverzuring
De productmanager veevoeding van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en een zegsman van de Vereniging tot Voorlichting van Mengvoerfabrikanten geven hun mening over de

Vers lentegras corrigeren

Bijvoeren in het voorjaar zorgt voor evenwichtige verhouding koolhydraten en eiwit in de pens

Verdeling ruwvoer

Productiegroepen oplossing voor gerichte voeding
Bij doelgericht voeren van ruwvoer en krachtvoer past ook een verdeling in productiegroepen, waarmee bij de aanvang van de stalperiode begonnen kan worden

Kijken, schudden en zeven

Controle tussen in- en output bepaalt succes van voermanagement op bedrijven
Managementadviseurs van de Duitse poot van Hendrix-UTD bezoeken regelmatig grote melkveebedrijven, waar men verneemt hoe zwaar het accent wordt gelegd op het scoren van conditie en de daaraan gekoppel

Veel vezels en eiwitarm

Bevat structuurrijk rantsoen voldoende voedingsstoffen om aan behoefte hoogproductieve koe te voldoen?
Met als doel de stikstofverliezen naar het milieu tot een minimum te beperken werden melkkoeien met structuurrijke en eiwitarme rantsoenen gevoerd, waarvoor onder proef- en praktijkomstandigheden de v
right