Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

voer

Gebroeders De Vries: fokkerij moet ekonomisch boeren ondersteunen

Een bedrijfsreportage uit Friesland omtrent een melkveebedrijf van 63 ha met 98 melkkoeien, 90 stuks jongvee en een melkquotum van 900.000 kg

Zetmeelrijke mais past in modern rantsoen

Er bestaat een groeiende belangstelling voor vermelding van de zetmeelwaarde in de rassenlijst voor mais

Stikstof in balans

Benutting moet naar dertig procent
Aangegeven wordt waar in de bedrijfsvoering de stikstofbenutting verbeterd kan worden

Zuinig op fosfor(norm)

Reken af op rantsoen en niet op (bij)productniveau
Meningen t.a.v. vermindering van de fosforgift bij het voeren
right