Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

voer

Erfelijke aspekten van voeropname en voerefficientie bij melkvaarzen

Onderzoeksresultaten betreffende relaties tussen erfelijke parameters voor voederopname, voederefficientie, groei en melkproduktie bij melkvaarzen in de eerste 105 dagen van de lactatie

Eiwitstroom in de koe komt beter in beeld met nieuwe DVE - systeem

Uitleg van de voordelen van de nieuwe voedernormen, waarbij de eiwitnormen en -waarden zijn gebaseerd op de hoeveelheid darmverteerbaar eiwit (DVE) i.p.v. verteerbaar ruw eiwit (VRE)

Mineralengehalten van jongvee op veenweidebedrijven

Resultaten van een studie, uitgevoerd bij 800 stuks jongvee haar het verband tussen de groei en het mineralengehalte in het bloed

Konditiescoren bij melkvee

Deel 1: hoe doe je dat?
Uitleg van de beoordelingsmethode om de hoeveelheid reserves aan vet- en spierweefsel bij individuele melkgevende en droogstaande koeien te schatten

Aminozuren voor melkvee

Mogelijke verfijning van het DVE - systeem
Ingegaan wordt op de betekenis van de aminozurenopbouw van het darmverteerbaar eiwit, naast de betekenis van de hoeveelheid darmverteerbaar eiwit, met het oog op de melkproduktie

Gevolgen van Inet - selektie voor voeropname, energiebalans en gezondheid

In het fokkerij-onderzoek van het Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) wordt geprobeerd om het gevolg vast te leggen van de erfelijke verbetering voor melkproduktie op voeropname, eff
right