Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

voer

Broei kost voederwaarde

Dertig procent minder suiker, tien procent minder eiwit in broeiende kuilen
Een onderzoek, waarbij op ruim 70 bedrijven het optreden van broei in gras- en maiskuilen werd onderzocht.

Kosten controleren

Peter Verhagen brengt via computerprogramma voerkosten in beeld
Sinds een jaar hebben de voerkosten van een Limburge melkveehouder (80 roodbonte koeien voor een quotum van 640.000 kg) extra de aandacht sinds hij als testpersoon betrokken is bij de ontwikkeling van

Van graan tot brok

Kwaliteitscontrole belangrijke factor in productie krachtvoer - de weg van... rundveebrok
In een beeldverslag wordt in een rundveevoerfabriek de weg van graan naar voederbrok gevolgd

Alles in één

Meer voergemak en minder problemen bij kalveren - special kalveropfok
Attendering op een nieuw compleetvoeder, waarbij aparte verstrekking van hooi overbodig is

NRM 2004

Nederland exportland
Artikelen op de pagina's 12,34,44,50,64,76,88,102 Met het oog op de komende NRM geven 8 zegslieden de betekenis in het buitenland aan van: de sperma-kwaliteit van Nederlandse stieren, de Nederlandse z

Pionier in maïs

Bernard Buis: "Het voeren van maïs gaf een opleving van de productie" [: kerstspecial]: Een lange adem... in maïsteelt
Over de belangrijke plaats die mais in teelt en voeding sinds 1972 op een Brabants melkveebedrijf inneemt.

Professor met zeebenen

Seerp Tamminga: "DVE-systeem doordrong iedereen van belang van goede penswerking"
Seerp Tamminga staat te boek als de geestelijk vader van het DVE-systeem. Voorafgaand aan zijn officiële afscheid van Wageningen UR blikt men met hem terug op zijn carrière

Valse start voorkomen

Loont inzet voeradditieven in de eerste honderd productiedagen van de melkkoe? - special Voeradditieven
Deskundigen geven hun visie betreffende het nut van verstrekking van voederadditieven en energiedranken

Eten, eten, eten

Roelof Beenen: "Met drenchen ontgift je het lichaam - special Voeradditieven
Koedranken, drenchen, propyleenglycol en beschermde vetten: de familie Beenen in Zeewolde laat niets aan het toeval over om de opstartperiode van de melkkoe optimaal te laten verlopen
right