Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

voedingswaarde

Gemengde gevoelens bij mengprincipes

Ondanks hoge voerefficiëntie geen run op peddelmixers - special voertechniek
Is de peddelmenger de Mercedes onder de voermengwagens? Het systeem valt qua prijs in elk geval in de hogere segmenten en claimt bovengemiddelde prestaties op de 'baan'.

Efficiënt voeren met voercentrum

Catrinus Veninga: 'Het totale rantsoen inclusief krachtvoer kost ons 9,6 cent per kilo melk - in detail - voercentrum
Het concept ‘voercentrum’, waarbij een veehouder zijn ruwvoer verkoopt en een compleet rantsoen terugkoopt, zag in Nederland nog geen jaar geleden het levenslicht.

Opbrengst primeert

Geert Keirsebilck kiest voor veel en snel beschikbare energie - special: Maïs
Een Belgische melkveehouder geeft z'n voorkeuren aan betreffende de raskeuze van mais

Voerverwerking

Hebben zwartbonten voorsprong op dubbeldoelrassen?
Verslag van een proef met 8 zwartbonte en 8 Fleckviehkoeien (Simmental) waarin de verschillen in voerverwerking gedurende de gehele tijdsduur tussen twee afkalvingen onderzocht werd.

Stripgrazen kan voordelen opleveren, maar vanzelf komen deze niet

Twee keer per dag krijgen de koeien een "nieuw perceel" aangeboden. Middels een eenvoudig te verplaatsen afrasteringssysteem wordt deze onpraktische situatie opgelost.

Boeren met kwotum: invloed van voeding op gehalten in melk

Kwaliteit van het ruwvoer, de kwaliteit van het krachtvoer, de rantsoensamenstelling en het voersysteem zijn vier aspecten die in de gaten gehouden kunnen worden i.v.m.

Melkvet en melkeiwit verdienen waardering - de vraag is

Hoeveel?
Achtereenvolgens worden besproken: verhouding waarde melkvet en melkeiwit, het voedingskundige aspekt (ten onrechte wordt vermeld, dat de veevoeders niet op eiwitgehalte maar op het gehalte aan aminoz

Kwaliteit versus structuur

Standweiden kost grasproductie, maar is eenvoudig en arbeidsvriendelijk - serie Hightech-/Lagekostenbedrijven. Deel 2: Graslandmanagement
In dit 2e deel zijn Martin de Bree (hightechbedrijf) en Roel Withaar (lage kostenbedrijf) aan het woord over graslandmanagement, waarbij de voederwaarde van een mengsel rietzwenk en Engelsraaigras in
right