Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

voedingsmineralen

Nieuws

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gaat onderzoeken of het spoorelement kobalt op een directe manier in het bloed van melkvee te meten is.

Volgens de GD hebben veehouders grote interesse voor onderzoek naar mineralengehalten

Groei uit mineralen

Problemen bij vaarzen vaak terug te leiden tot opfok jongvee
Het belang van een juiste mineralenvoorziening bij weidend jongvee wordt onderstreept, waarvoor een onderzoek uit 1990 onder jongvee wordt aangehaald
right