Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

voedersystemen

Opmars mengwagen gestuit

Veeteeltonderzoek: gemakkelijk en vooral goedkoop voeren belangrijk bij keuze voersysteem - special voermethoden
Resultaten van een onderzoek hoe Nederlandse en Vlaamse melkveehouders hun koeien in de winterperiode voeren. Naast de onderzoeksresultaten geven 3 melkveehouders hun werkwijze weer

Hulp bij keuze voersysteem

Praktijkonderzoek werkt aan wijzer voor advisering in nieuw voersysteem - special voermethoden
De voedingsdeskundige rundvee van Praktijkonderzoek van de Animal Science Group Wageningen UR gaat in op het onderzoek van het Praktijkonderzoek dat o.a.

Buis versus voerhek

Robert Couperus: 'De keuze voor een buis is een kostprijsverhaal' - special: Stal en voer
Een buis als voerhek of een zelfsluitend voerhek: 2 melkveehouders geven de voor- en nadelen van hun keuze aan

Synchroniseren met snijmais

Evenwichtige verdeling gras en mais goed voor portemonnee en omgeving
Bij een afwisselende verstrekking van snijmais en gras aan melkvee kan op (kracht)voerkosten worden bespaard en de stikstofbenutting verbeterd

Lever in het nauw

Rantsoenmaatregelen ter voorkoming slepende melkziekte
3 diervoedingsdeskundigen geven hun mening t.a.v. rantsoenmaatregelen tegen melkziekte

Van mixen tot mengkuil

Profiteren van voordelen gemengd voeren zonder een eigen voermengwagen
De aanschaf van een voermengwagen is niet voor elk bedrijf aantrekkelijk door de extra mechanisatiekosten en arbeidsbehoefte.

Koeien kijken beter uit de ogen"

Betere gezondheid koeien voor maatschap Scholten grootste voordeel TMR [special:] Gemengd voeren
Gezondere koeien was het uitgangspunt voor 2 broers toen ze 5 jaar geleden overschakelden op Total Mixed Ration

Gemengde gevoelens bij TMR

Succesvolle toepassing TMR afhankelijk van vakmanschap en bedrijfsgrootte [special:] Gemengd voeren
Door verschillende voederspecialisten wordt kritisch naar Total Mixed Ration gekeken
right