Sitemenu

zaterdag 30 mei 2020
left
content-main

voedergrassen

Beregenen rendabel

Vroegere berekeningen veel te algemeen gesteld
In de zomer van 1993 t/m 1995 is op de Cranendock gegekeken naar mogelijkheden het overgebleven grasland nog zo goed mogelijk te benutten.

Minder stikstof

Invloed op grasopname en melkproduktie
Resultaten van een onderzoek naar de invloed van verlaging van stikstofbemesting op grasproduktie en -kwaliteit en op de melkproduktie

Gras onder stress

Natuurlijke selektie blijft basis voor standvastig grasland
Het reilen en zeilen op een Gelders grasveredelingsbedrijf

Klaver in grasland

Lagere stikstofgift speelt witte klaver in kaart
In een tabel een systeemvergelijking van gras en gras-klaver

"Gras is het mooiste gewas"

Jetze Bakker: "Hoge grasproduktie goed voor portemonnee en milieu"
In deze bedrijfsreportage wordt een Fries melkveebedrijf belicht, waar het gras meer naar voren komt dan het melkvee. De bedrijfsvoering is dan ook gericht op een zo hoog mogelijke produktie van gras

Stikstof in balans

Naar rantsoenen met minder eiwit en energie
Volgens de auteurs bevatten gras en graskuilen in Nederland een te lage verhouding tussen energie en eiwit. Deze verhouding zou omhoog moeten.

Triticalekuil alternatief

Perspectiefrijke teelt op droge zandgrond
Vanwege de gunstige resultaten bij voedering van een rantsoen van graskuil en triticalekuil aan melkvee acht men voor bedrijven op droge zandgrond het opnemen van triticale in het bouwplan het overweg

Witte klaver

Niet alleen toepasbaar voor de biologische veehouderij
Onderzoek op de Waiboerhoeve heeft aangetoond dat witte klaver ook een plaats verdient op matig intensieve gangbare melkveebedrijven met een melkquotum tot 13 ton per ha

Gras

Boerbestendig grasland
4 artikelen geven de mening weer van een bedrijfsdeskundige, een onderzoeker (voedingsfysioloog), een biologische veehouder en een veehouder met een intensief melkveebedrijf over hun afwegingen voor e
right