Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

voederconversie

Melken zonder methaanuitstoot utopie

Methaanproductie per kilogram melk met 15 procent gedaald sinds 1990
Koeien produceren, in tegenstelling tot kangoeroes, veel methaan. Koeien houden zonder methaan te produceren is een utopie.

Voerconversie voor koeien

Verschillen tussen koeien in voerbenutting omzetten in extra saldo
Tussen koeien bestaan forse verschillen in het benutten van voer voor melkproductie. Door deze variatie beter te gebruiken, is het mogelijk het voersaldo te verhogen.

Voederconversie als kengetal

Netwerkgroep constateert bij koeien hogere drogestofopname dan de normen veronderstellen
De voederconversie is in de rundveehouderij een weinig gebruikt kengetal. 9 veehouders uit Groningen experimenteerden ermee in het kader van het LNV-programma 'Netwerken in de veehouderij'

Quinoa-GPS

De eerste ervaringen met een nieuw voedergewas
Op praktijkcentrum Aver Heino is onderzocht welke effecten quinoa-GPS in het rantsoen van melkkoeien heeft
right