Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

vleesveerassen

Blonde d' Aquitaine wint snel aan populariteit in Nederland

Sinds de invoering van de melkcontingentering startten veel veehouders met een tweede tak waarbij dit vleesras zeer gewild is.

Limousin kreeg al vroeg vaste voet op Nederlandse bodem

Dit al ruim 20 jaar bekende vleesras in Nederland biedt vooral voor de akkerbouw een renderende tweede tak

Limousins lijken hun pittige vleesprijs meer en meer waard te zijn

De belangstelling voor het vleesras 'Limousin' neemt toe. Bespreking van de gunstige eigenschappen voor de vleesproduktie. Opgemerkt wordt, dat het vlees van Limousins populair is

Ex-dubbeldoelras Maine Anjou werkt met maat, groei en veel tweelingen aan een rentree in Frankrijk

Een gesprek met de directeur van het Maine-Anjoustamboek in Frankrijk, een ras dat met een tweelingfrequentie van 5 % volgens hem het hoogst ter wereld scoort

Door geboorteverloop en kwaliteit stopte Duenk met kruisen en koos voor de zuivere Limousinhouderij

Een Gelderse veehouder vindt dat de Limousin in Nederland te weinig aandacht krijgt en wijt dit aan het feit dat men hier aanvankelijk alleen kruiste.

Nederlandse Limousinfokkerij blijft steunen op Franse fokprogramma's

3 artikelen over: de afhankelijkheid van de Nederlandse Limousinfokkers van de Franse fokprogramma's, de koers van het Limousinstamboek in Nederland, en de ervaringen van een Zeeuwse Limousinfokker, d
right