Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

vleesvee

"Te veel gericht op mixed"

Franse Limousins vormen voor emigrant Klein Koerkamp vervolg op Nederlands melkvee
Met melkkoeien, maar zonder Limousins, ging een veehouder in 1979 van Nederland naar Frankrijk. 20 jaar later: de melkkoeien zijn gebleven, maar de Limousins vormen nu de belangrijkste tak

Beste kwaliteit vleesvee

Harde kern vleesveehouders showt topdieren in Zwolle
Impressies van de nationale vleesveeshow te Zwolle met opsomming van de kampioenen bij Blonde d'Aquitaine, Verbeterd roodbont, Limousin, Piemontese, Charolais en Marchigiana

Vleesvee aan de lopende band

Californische Harris Ranch: 67.000 runderen op ruim 330 hectare
Eenderde van de Californische vleesproductie vindt plaats op een bedrijf: Harris Ranch, waar zich ook een eigen slachterij bevindt

Vleesvee [klaar voor Zwolle]

3 artikelen over een opfokprogramma voor Limousinfokkers, een gesprek met een Limousinfokker over het belang van een goede stier, en de vleesveekeuring in Zwolle

'Blauwe van 1.35 m hoog genoeg'

Willie Kusters: van veehandelaar naar veefokker in het Limburgse Margraten
Willie Kusters uit het Limburgse Margraten stamt uit een familie van veehandelaren, maar houdt zich nu bezig met de fokkerij van Belgische witblauwen

Vleesvee [: zoogkoe past op Eko-bedrijf]

3 artikelen, waarin aan de orde komt waarom het houden van zoogkoeien in natuurgebieden niet beter van de grond komt, waarin een houder van Limousin zoogkoeien aan 't woord komt, en waarin de national

'Mensen willen zien wat ze eten'

Jan en Betsie Greftenhuis verkopen Limousinvlees in eigen winkel
Alles hebben ze zelf in de hand. Het fokken, het voeren en ook de verkoop van hun Limousinkoeien en -stieren. Kilo's rundvlees gaan er wekelijks over de toonbank van hun eigen slagerij op de boerderij

Streven naar duurzaamheid

Embryotransplantatie als basis van de Piemontesekudde
Reportage van een bedrijf met een Piemontese veestapel van 60 stuks, ruim 800 vleesvarkens en 90 rosevleeskalveren

Onverstoorbare vleesmakers

Maatschap Van der Aa fokt Limousins voor etensbord
Reportage van een Gelders vleesveebedrijf (50 zoogkoeien met bijbehorende kalveren, 40 pinken en 15 stieren op 32 ha)

Gek op baggerbont

Luxe blijft fokdoel van verbeterd - roodbontfokker Westerkamp
"Binnen het stamboek kiest men voor steeds groter vee met als gevolg dat luxe wordt ingeleverd", aldus een Overijsselse vleesveefokker, die deze visie zelf niet deelt
right