Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

vleesvee

Runderen willen bezig zijn

Afwijkend oraal gedrag als teken aan de stalwand
Naar aanleiding van gedragsstudies schenkt men aandacht aan de signalen van verveling bij vleeskalveren en hoe dit te voorkomen

Geur van heiligheid

Witvee van Italie
Een bezoek bij enkele witveefokkers in Italie en Nederland

Groot glas melk met stukje worst

Basis van tientje per punt bespiering
Bespreking van het onderzoek, waarin het belang en de mogelijkheden van selectie op vleesproduktiegeschiktheid van roodbontmelkvee wordt uitgewerkt

Eerherstel Piemontesekruising?

"melker en mester gebaat bij gebruik Piemontese op ondereind veestapel"
Pleidooi vanuit de praktijk voor meer waardering voor de kwaliteiten van Piemontesekruislingen

Weg van witblauwen

Vleesvee serieuze liefhebberij van Phaenocrystfokkers
Het verhaal van een Limburgs echtpaar als deeltijdboeren, dat 35 Belgische witblauwen als liefhebberij houdt en dat het eerste IBR-vrije vleesbedrijf in Nederland runt

Vleesmarkt vraagt flexibiliteit

Strijd tussen gewicht en kwaliteit aktueel
Aan de hand van een discussie tussen zegslieden van de diverse onderdelen van de vleesproduktiesector komen de trends in deze sector naar voren

Buiten(landse) kansen

Sperma - import krijgt specialistisch karakter
Een schets van de ontwikkelingen in aantal eerste inseminaties met importsperma (zowel melk- als vleesvee) in Nederland van 1981 t/m '95

Transportstress

Extra kosten door aanpassingsproblemen vleeskalveren
Voederaanpassingsmogelijkheden na kalvertransport
right