Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

vleesvee

Eerste publicatie vleesindex

Per fokwaardepunt vleesindex kan melkveehouder 2,50 euro extra vragen
Bijzonderheden over de nieuwe vleesindex, waarmee de vleesproductiegeschiktheid van nakomelingen van fokstieren wordt aangegeven

Goede moeders gezocht

Beerd en Janet Flier denken aan uitbreiding Limousinveestapel naar Duitsland
Reportage van een ecologisch bedrijf met een vijfigtal zoogkoeien in het Veluwse Oldebroek

Natuurbeheer schreeuwt om geld

Overheid zou naast aankopen van grond ook meer aan beheer moeten besteden - special: Natuur en vleesvee
2 artikelen illustreren de frustaties die er leven tussen natuurbeschermende instanties en vleesveehouders met agrarisch natuurbeheer

Oerrund van nature sober

Hans Berens vangt 6 euro per kilo geslacht gewicht voor Schotse Hooglanders
In tegenstelling tot veel collega's houdt boer Berens zijn 120 Schotse Hooglanders (waarvan 60 moederdieren) vooral voor het vlees, en niet alleen voor recreatieve doeleinden

Roem voor oude koeien

Jan en Margret Dekker laten vaarzen op 20 maanden afkalven
De mening van een houder van Piemontese zoogkoeien omtrent zijn dieren

Fokken op zelfredzaamheid

Guus en Bernadette Brouwers: "Oude koeien moet je hoeden vanwege afkalfgemak"
Fokken op zelfredzaamheid van het Piemontese ras en kiezen voor betrouwbare stieren met gunstige fokwaarden voor afkalfgemak, dit is het devies van de familie Brouwers die meerdere koeien hoog op de l

Witblauw bundelt krachten

CR Delta VRV participeert in gefuseerd witblauwvleesveeprogramma
Per 1 april '03 participeert CR Delta VRV in de coöperatieve onderneming 'Belgian Blue Group'.

Canada passeert Amerika

Gebruik van importstieren bij zwartbont loopt terug
De hoofdlijnen zijn samengevat van de NRS-cijfers van het KI-jaar 2003-'04 t.o.v. voorgaande boekjaren betreffende o.a.

MRIJ's 'down under'

Sue en Bruce Griffiths zien interesse van melkveehouders voor kruisen met MRIJ
Bericht uit Australië, waar Australische veehouders 120 zoogkoeien, waarvan 75 zuivere MRIJ-zoogkoeien, op een gebied van 250 ha houden. Het MRIJ-sperma is nog uit Nederland afkomstig.

Economische eenvoud

Patrick De Vreeze: "Acht op de tien pinken geïnsemineerd met witblauwe stier"
Een Belgische veehouder geeft de hoofdlijnen van zijn bedrijfsvoering aan, waarbij het economische rendement de voornaamste pijler van het management is.
right