Sitemenu

woensdag 14 april 2021
left
content-main

vleesvee

Dikbilfenomeen bij het rund

Onderwerp van kontroversen
Over de oorsprong en verspreiding van de dikbilfactor, het Piemontese en Belgische witblauwe ras als belangrijkste dragers van de factor, de vererving, de kenmerken, gebreken bij de dieren en de toeko

Kan de kalfsvleesproduktie van M.R.IJ.-vee verbeterd worden door selektie?

Verslag en voorlopige conclusies over de dubbeldoelproef om de vleesindex van M.R.IJ.-stieren beter te onderbouwen. Het artikel gaat over de vleeskalveren.

Stagnatie bij vleesindex verhinderde de doorbraak van de oormerken

Op 10 juni 1983 werd het eerste oormerk aangebracht in het kader van het identificatie- en registratiesysteem voor nuchtere kalveren in Nederland. Na 3 jaar wordt een voorlopige balans opgemaakt.

Verkennend onderzoek geeft aan: vlees gaat niet ten koste van melk en exterieur

De stieren, waarvan indertijd kalveren werden aangekocht voor de Terwispel- en Dubbeldoelproef hebben nu bijna allemaal hun fokwaardecijfers voor produktie en exterieur.

Saldoberekeningen van het laten afkalven van Piemontesevaarzen

Berekening van een drietal mogelijkheden, namelijk: na het afkalven en de biestperiode worden moeder en kalf verkocht, het kalf wordt na de biestperiode verkocht en de Piemontesevaars wordt afgemest i

Toestand in sektor van kalfsvleeshouderij is kritiek geworden

Afslanking van de sector is niet te voorkomen en mogelijk heeft hierna de Nederlandse kalfsvleesproduktie weer kansen. Ook door sanering moeten betere kansen worden geboden

Vleesproduktie met kruislingvaarzen, een alternatief systeem

Het opfokken van kruislingvaarskalveren, deze insemineren met een vleesras en ze na het afkalven direct laten slachten en vervolgens het geboren kalf verkopen, vormt een alternatief systeem voor rundv
right