Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

vleeskwaliteit

Ekonomische waarde van vleesproduktiekenmerken, verenigd in een vleesindex

In deze voorstudie is gekeken naar de economische waarde van vleesproduktiekenmerken onder huidige produktie- en marktomstandigheden

Weg van kwaliteitsvee naar kwaliteitsvlees lang en vol tegenstrijdigheden

Aan de hand van de situatie rond de rundvleesproduktie in de EG schetst een adviseur in de vee- en vleessector de problemen en mogelijkheden voor Nederland

Alternatief rundvlees in Amerika

Laura Freeman succesvol met mager vlees zonder hormonen en antibiotica
Laura Freeman uit de staat Kentucky begon als vleesveehoudster op kleine schaal met de productie van mager rundvlees zonder gebruik van hormonen en antibiotica.

Eerste publicatie vleesindex

Per fokwaardepunt vleesindex kan melkveehouder 2,50 euro extra vragen
Bijzonderheden over de nieuwe vleesindex, waarmee de vleesproductiegeschiktheid van nakomelingen van fokstieren wordt aangegeven

Pens is stabieler met gisten

Frédérique Chaucheyras-Durand: 'Ruwvoer beter benut door extra celwandafbraak'
De toepassing van gisten in het rantsoen is niet nieuw. De algemene opvatting is dat gisten alleen zinvol zijn in rantsoenen met een verhoogd risico op pensverzuring.

Nieuws

Het fleckviehstamboek werkt aan een betere vermarkting van kruislingkalveren via een samenwerking met vleesconcern Vion.
right