Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

vleeseigenschappen

Ekonomische waarde van vleesproduktiekenmerken, verenigd in een vleesindex

In deze voorstudie is gekeken naar de economische waarde van vleesproduktiekenmerken onder huidige produktie- en marktomstandigheden

Weg van kwaliteitsvee naar kwaliteitsvlees lang en vol tegenstrijdigheden

Aan de hand van de situatie rond de rundvleesproduktie in de EG schetst een adviseur in de vee- en vleessector de problemen en mogelijkheden voor Nederland

Eerste publicatie vleesindex

Per fokwaardepunt vleesindex kan melkveehouder 2,50 euro extra vragen
Bijzonderheden over de nieuwe vleesindex, waarmee de vleesproductiegeschiktheid van nakomelingen van fokstieren wordt aangegeven
right