Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

veterinaire producten

Kruiden alternatief voor antibiotica?

Gebruik van natuurproducten raakt steeds meer af van 'zweverig' imago
De roep om minder antibioticagebruik is sterker dan ooit. Als alternatief voor de huidige generaties antibiotica komt het gebruik van natuurlijke kruiden in beeld.

Het moet echt minder

Nieuwe borgingssystemen als inzet tegen overdadige antibiotica-inzet
Het onderwerp reductie van het antibioticagebruik beheerste het UGCN-zomersymposium.

'We hebben een goed verhaal'

Registratiesysteem medicijngebruik volgens Toon van Hoof uitstekend middel om aan te tonen hoe zorgvuldig de rundveesector antibiotica inzet
Het is de vraag of het de rundveesector lukt om het gebruik van antibiotica te halveren, maar tornen aan die overheidswens is voor Toon van Hoof, stuurgroepvoorzitter van Antibioticaresistentie Veehou

Antibiotica nog onmisbaar?

Melkveehouders slecht voorbereid op werken met minder medicijnen
N.a.v. een onderzoek onder lezers van het tijdschrift Veeteelt, waaruit de problemen t.a.v.

Bedrijfsbegeleiding

Julien Broché: 'Het "in en uit" altijd noteren' - special Gezondheid
Een Oost-Vlaamse melkveehouder geeft zijn ervaringen weer omtrent z'n deelname aan diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbehandelplan

Hulpmiddel om het gebruik van diergeneesmiddelen te optimaliseren - uiergezondheid
De 13e en laatste aflevering van de serie uiergezondheid gaat over het nut en de toepassing van het behandelplan

Bewust gebruik geneesmiddelen

Wiel van den Ekker: 'Nederland registreert beter voor melkvee, België voor vleesvee': special Gezondheid
Een Belgische en Nederlandse dierenarts spreken over het nut van een goede registatie en het gebruik van diergeneesmiddelen in beide landen

Registratie geeft zekerheid

Professor De Kruif: 'Correct geneesmiddelengebruik begint met goede diagnose' - special Gezondheid
De situatie van het diergeneesmiddelengebruik en de registratie ervan in België
right