Sitemenu

woensdag 25 november 2020
left
content-main

veterinaire praktijk

Vaginale bloeding

Snel afhechten of afklemmen van bloeding levensnoodzakelijk - uit de dierenartspraktijk

Scherp in

Reflex op pijnproef bevestigt diagnose
De dierenarts doet hier de pijnproef bij traumatische reticuloperitonitis (scherp in), waarbij een door de koe opgegeten scherp voorwerp onderin de netmaag terecht is gekomen

Endocarditis

Afvoer enige economische oplossing voor hartaandoening - uit de dierenartsenpraktijk
Een melkkoe met een ernstige aantasting van de hartkleppen zou een langdurige antibioticakuur nodig hebben

Navelbreuk

Operatie vaak noodzakelijk bij navelbreuk - uit de dierenartspraktijk
Een kalf bleek een aanzienlijke navelbreuk te hebben, maar leek daar nauwelijks last van te hebben.

Listeriose

Listeria-infectie ook overdraagbaar op de mens: uit de dierenartspraktijk
Achtergronden van de bacteriële infectieziekte listeriose n.a.v.

Brulse koeien

Vaak en onregelmatig tochtig door cysten op eierstokken - uit de dierenartsenpraktijk
De dierenarts constateerde zogenaamde cysteuze ovariafollikels bij een koe in zijn praktijk, die de oorzaak waren van het herhaaldelijk en onregelmatig terugkomen van de koe.

Uiereczeem

Vocht en wrijving oorzaak van huidontsteking aan de uier - uit de dierenartspraktijk
Tijdens een bedrijfsbezoek vroeg een veehouder de dierenarts om even te kijken naar een wond aan de uier van een tweedekalfskoe. De veehouder had op eigen initiatief al diverse acties ondernomen.

Ontsteking oorschelp

Hygiëne bij inbrengen oormerk belangrijk - uit de dierenartspraktijk
Bij een kalf waren waarschijnlijk bij het inbrengen van het oormerk wat vuil en bacteriën mee naar binnen gekomen en waren op die ma- nier het oorkraakbeen en de oorschelp ontstoken geraakt

Antibioticagebruik in beeld

Jasper het Lam: ‘Het antibioticagebruik per koe is niet hoger dan het gebruik per mens" - special Gezondheid
3 dierenartspraktijken hebben de handen ineengeslagen om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Een bedrijfsgezondheidsplan en een cursus medicijngebruik behoren tot de speerpunten.
right