Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

veterinaire hygiëne

Veeverbetering voorbij de genen

Veterinaire regelgeving en de gevolgen voor de veehouderij
In grote lijnen wordt een plan van aanpak gepresenteerd om de diergezondheid in de Nederlandse melkveehouderij te verbeteren en zo te voldoen aan de steeds strengere Europese en Nederlandse regelgevin

Exportbelemmeringen te lijf

Veterinaire en zootechnische eisen maatgevend voor omvang uitvoer levend vee
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de verschillende eisen die afnemende landen aan levend vee uit Nederland stellen

Basiseisen hygiëne opgeschroefd

Gebruik bedrijfskleding verdient permanente plek in protocol
N.a.v. de MKZ-periode hebben overkoepelende organisaties (zoals in de zuivel de NZO, bij dierenartsen de KNMvD en bij veeverbetering NVO) een hygiëneprotocol opgesteld voor aangesloten bedrijven

Sleutelen aan melkkwaliteit

Onderhoudsfrequentie melkinstallatie neemt onvoldoende toe bij bedrijfsgroei - special: Melkkwaliteit
Aandachtspunten bij hygiëne-maatregelen rond het melken, waarbij ook de afstelling van de melkinstallatie hoort

Kalf vormt kind

Kalverkeuringen na MKZ-crisis nog moeilijker te organiseren dan fokveedag
De organisatoren van kalverkeuringen zitten in een lastig parket vanwege de veterinaire regelgeving. Betrokkenen onderstrepen het belang van jongveeshows, die volgens hun prioriteit verdienen

'We gaan voor 100 procent roodbont'

Goede vruchtbaarheidscijfers dankzij summerfeeding en nieuwe stal bij Van Asseldonk
Reportage van een volledig roodbont-melkveebedrijf, waar men veel moeite doet om een hoge gezondheidsstatus te bereiken

"Eerst quotum, dan grond"

Van Wijk voldoet ondanks 21.000 kg melk per ha al aan Minas eindnormen - grondig gebonden [kerstspecial: Robuustheid]
6 artikelen geven de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering op 6 melkveebedrijven aan gecombineerd met commentaar van een deskundige

Kiem en koe

Albert Kuiper: "Overbezetting is funest" - special Koegezondheid
Een zoötechnisch medewerker van een dierenartsenpraktijk voor veehouders in Noord-Nederland geeft aan hoe veehouders volgens hem omgaan met uiergezondheidsproblemen.

Droogzetten zonder antibiotica

Andrew Bradley: "Zonder antibiotica is hygiënisch werken echt een vereiste"
Uitleg betreffende een nieuwe methode voor het droogzetten van koeien: de teatsealer, waarbij het tepelkanaal wordt dichtgekit, waardoor de kans op nieuwe besmettingen door omgevingsbacteriën wordt ve
right