Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

verwantschap

Niet inteelt, maar verwantschap bepaalt

Inteelt lijkt bij zwartbont voorzichtig op zijn retour, maar oplettendheid blijft meer dan nodig
Binnen de populatie Nederlandse en Vlaamse zwartbonten daalt de inteeltgraad sinds drie jaar voorzichtig. De invloed van O Man en zijn tijdgenoten is echter nog niet inzichtelijk.

Eiwit dé trend na 2015

GES voegt nieuwe kengetal 'verwantschap' toe aan fokwaardeschatting
Stichting GES organiseerde in Wezep een bijeenkomst voor veehouders over de rol van de fokkerij in het quotumloze tijdperk.

Inteelt is beheersbaar

TopSelect geeft in fokprogramma ruimte aan stiervaders en stiermoeders met lage verwantschap
Uitleg van de uitgangspunten van een computerprogramma dat de gemiddelde verwantschap bij de keuze van generatievaders en -moeders in de gaten houdt en de toename van de gemiddelde verwantschap probee

Familieteelt op 'Haubois'

Reino 24 was een fokkoe van bijzonder formaat: preferente stammoeder met 48 punten
De Friese topstallen van weleer verloren hun glans, maar in eigen provincie en ook in Limburg kregen de Hauboisstieren nog lang waardering.
right